Köpvillkor

Alla priser är angivna i svenska kronor (SEK) inklusive moms är de gällande. 

TILLÄMPLIGHET

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen. 

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.

BESTÄLLNING

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Easi lider ekonomisk skada, polisanmäls. Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Easis  sortiment förekommande produkterr. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

BETALNING

Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer för ordrar till ett värde av under 900 SEK.

Easi reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Säljföretaget att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Betalning  kan ske i förskott via Paypal eller till bankgirokonto registrerat på Easi Smyckestillbehör AB eller till Swish.

FRAKTPRISER

Fraktkostnad enligt vikt på ordrar inom Sverige som understiger 900 SEK, gratis frakt för övriga. Vi skickar vanligtvis din leverans med Posten. Ordrar med ett värde som är skrymmande skickas spårbart, resterande som brev. Beställningar med en vikt som överskrider 2 kg skickas med DHL eller Schenker

LEVERANS OCH AVBESTÄLLNING

Leverans från oss sker inom 2 vardagar från dess att betalningen mottages, med 1-3 vardagars leveranstid med posten. Leveranser lagda, och betalade innan klockan 09 postas i regel för leverans med samma dag. Men reservationer tillkommer för de (ytterst få) tillfällen då det av olika skäl inte är möjligt. 

Om leverans från oss ej kan ske inom 2 vardagar meddelas kunden detta. 

Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Säljföretaget antigen per e-post. 

ANSVAR FÖR FEL

Easi’s ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor, Easi bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

KUNDENS RÄTTIGHETER VID FÖRSENING

I de fall Easi ej kan leverera vara inom angiven leveranstid har kunden rätt att häva sin beställning.

REKLAMATIONSVILLKOR OCH ÅNGERRÄTT

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Easi reklamationsavdelning på telefon 070-4242676, via e-post support@easi.nu eller och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Easi skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till Easi bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt reklamationaärende. Fraktkostnaden för returfrakt återbetalas till kund i samband med att kunden returnerar felaktig vara.  I de fall returärendet ej är giltigt är det kunden som betalar kostnaden för returfrakt. debiteras fraktkostnad tur och retur. 

Easi står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods.

ÅNGERRÄTT

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar förutsatt att varans art förutsätter detta. Varan får dock ej vara använd förutom detta.

Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Easi, via telefon: 070 4242676, eller e-post: support@easi.nu för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten. För att åberopa sin ångerrätt ska kunden kontakta Easi för att erhålla ett RN och returadress.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. 

Om en vara är transportskadad skall Easi kontaktas inom skälig tid för information om ersättning.

ÅTERBETALNING AV ORDERSUMMA

Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Easi återbetala ordersumman  inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits.

GARANTI

Självklart följer vi konsumentköplagen och reklamationer inom 6 månader från inköpsdatum behandlas enligt denna. Har du problem med din vara kan du kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig trots att det gått mer än 6 månader från inköpsdatum. Alla eventuella garantier gäller i Sverige.

OUTLÖST FÖRSÄNDELSE

För försändelse som ej kan levereras till kund på grund av felaktigt uppgedd adress debiteras kunden en fraktkostnad för att skicka paketet på nytt.  

TRANSPORTSKADAT GODS

Om en vara från Easi skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 020-23 22 21) dock senast inom 7 dagar.

FORCE MAJEURE

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Easi’s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Easi befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Easi sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam angående vår egen butik om du har valt att ha nyhetsbrev. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och borttagning ur vår databas om du så önskar.

TVIST

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

ÖVRIGT

Easi förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Easi rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Easi skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt